Certifikovaný opravce havarovaných vozů značky Opel

Opel On-line servis Využijte možnosti objednání Vaší návštěvy servisu Opel.
Certifikovaný opravce havarovaných vozů značky Opel

Certifikovaný opravce havarovaných vozů
značky Opel

BAC přihláška pro audit
PDF, 0,4 MB

Společnost Opel dlouhodobě usiluje o to, aby uživatelé našich vozidel měli takový servis svých vozidel, který je plně v souladu s předepsanými bezpečnostními, technologickými a ekologickými předpisy.

Toto je zvláště velmi důležité při opravách havarovaných vozů, kdy se jedná o náročné opravy, které vyžadují odpovídající kvalifikaci pracovníků a technologické vybavení servisu tak, aby byla zachována plná bezpečnost a provozní vlastnosti vozu po opravě při minimální ekologické zátěži životního prostředí.

Není ani tak důležité, zda-li se jedná o značkový nebo neznačkový servis. Zásadní ale je, jak kvalitně servis opravu havarovaného vozu provede. Je povinností servisu, aby po havarijní opravě zůstala zákazníkovi zachovaná plná bezpečnost, funkčnost a provozní parametry jeho vozu. Je povinností servisu aby nepřiměřeně ekologicky nezatěžoval svou činností životní prostředí. Je povinností servisu, aby při jeho provozu byly dodržovány hygienické normy a normy bezpečnosti práce.

Vedena tímto záměrem, požádala společnost Opel auditorskou firmu Business Analysis Consulting o přípravu nezávislého auditu, který je přístupný všem (značkovým i neznačkovým) servisům zabývajícím se opravami havarovaných vozů Opel a který obsahuje základní a nezbytné bezpečnostní, technologické, hygienické, ekologické, provozní a právní předpisy (standardy), které by měl plnit servis, jež opravuje havarované vozy Opel.

Tento audit je nezávislý na importu Opel a jakýkoli servis, který tímto auditem úspěšně projde získá certifikaci na opravy vozů Opel s roční platností. Pravidla a podmínky auditu jsou zcela shodné pro značkové i neznačkové servisy.

Zákazník, jehož havarované vozidlo bude opraveno v certifikovném servise má jistotu plné bezpečnosti a funkčnosti vozidla a zároveň nepřichází o prodlouženou záruku Opel, záruku na prorezivění karoserie a potenciální příspěvky na opravu závady v pozáručním servise Opel.

Poplatky za audit

  • Za plný audit se firmě Business Analysis Consulting platí poplatek: 16 840 CZK bez DPH / 624 EUR bez DPH
  • Za kontrolní audit se firmě Business Analysis Consulting platí poplatek: 11 160 CZK bez DPH / 413 Eur bez DPH

Firma Business Analysis Consulting zašle přihlášenému servisu ve stejné částce fakturu, kterou je nutné nejpozději 5 dnů před termínem auditu uhradit, jinak audit neproběhne.

Termín nezávislého auditu Business Analysis Consulting

Přesný den auditu bude upřesněn auditorem 5 dnů před auditem, je zcela na jeho uvážení a nelze ho přesunout, protože se jedná o nezávislý audit a sledované standardy musí být v pracovních dnech servisu vždy plněny.

Kontakt na společnost Business Analysis Consulting

Business Analysis Consulting s.r.o.
Nad Šutkou 1811
182 00 Praha 8
Czech Republic
E-mail: info@ba-consulting.cz

Doba trvání auditu

Standardní délka auditu je 1 den.

Výhody certifikovaných opravců havarovaných vozů Opel

  • Tito opravci, nepřipraví zákazníka o prodlouženou záruku a asistenci Opel, kulance Opel a záruku na prorezivění Opel.
  • Tito opravci budou doporučenými partnery pojišťoven, pro které je zásadní, aby jejich smluvní servisy dodržovali při opravě havarovaného vozu Opel bezpečnostní, technologické a ekologické předpisy.