Certifikovaný opravce havarovaných vozů značky Opel

Certifikovaný opravce havarovaných vozů značky Opel

Společnost Opel dlouhodobě usiluje o to, aby uživatelé našich vozidel měli takový servis svých vozidel, který je plně v souladu s předepsanými bezpečnostními, technologickými a ekologickými předpisy.

Toto je zvláště velmi důležité při opravách havarovaných vozů, kdy se jedná o náročné opravy, které vyžadují odpovídající kvalifikaci pracovníků a technologické vybavení servisu tak, aby byla zachována plná bezpečnost a provozní vlastnosti vozu po opravě při minimální ekologické zátěži životního prostředí.

Není ani tak důležité, zda-li se jedná o značkový nebo neznačkový servis. Zásadní ale je, jak kvalitně servis opravu havarovaného vozu provede. Je povinností servisu, aby po havarijní opravě zůstala zákazníkovi zachovaná plná bezpečnost, funkčnost a provozní parametry jeho vozu. Je povinností servisu aby nepřiměřeně ekologicky nezatěžoval svou činností životní prostředí. Je povinností servisu, aby při jeho provozu byly dodržovány hygienické normy a normy bezpečnosti práce.

Vedena tímto záměrem, požádala společnost Opel auditorskou firmu Business Analysis Consulting o přípravu nezávislého auditu, který je přístupný všem (značkovým i neznačkovým) servisům zabývajícím se opravami havarovaných vozů Opel a který obsahuje základní a nezbytné bezpečnostní, technologické, hygienické, ekologické, provozní a právní předpisy (standardy), které by měl plnit servis, jež opravuje havarované vozy Opel.

Tento audit je nezávislý na importu Opel a jakýkoli servis, který tímto auditem úspěšně projde získá certifikaci na opravy vozů Opel s roční platností. Pravidla a podmínky auditu jsou zcela shodné pro značkové i neznačkové servisy.

Zákazník, jehož havarované vozidlo bude opraveno v certifikovném servise má jistotu plné bezpečnosti a funkčnosti vozidla a zároveň nepřichází o prodlouženou záruku Opel, záruku na prorezivění karoserie a potenciální příspěvky na opravu závady v pozáručním servise Opel.

Poplatky za audit

  • Za plný audit se firmě Business Analysis Consulting platí poplatek: 16 840 CZK bez DPH / 624 EUR bez DPH
  • Za kontrolní audit se firmě Business Analysis Consulting platí poplatek: 11 160 CZK bez DPH / 413 Eur bez DPH Firma Business Analysis Consulting zašle přihlášenému servisu ve stejné částce fakturu, kterou je nutné nejpozději 5 dnů před termínem auditu uhradit, jinak audit neproběhne.

Termín nezávislého auditu Business Analysis Consulting

Přesný den auditu bude upřesněn auditorem 5 dnů před auditem, je zcela na jeho uvážení a nelze ho přesunout, protože se jedná o nezávislý audit a sledované standardy musí být v pracovních dnech servisu vždy plněny.

Kontakt na společnost Business Analysis Consulting

Business Analysis Consulting s.r.o.
Nad Šutkou 1811
182 00 Praha 8
Czech Republic
E-mail: info@ba-consulting.cz

Doba trvání auditu

Standardní délka auditu je 1 den.

Výhody certifikovaných opravců havarovaných vozů Opel

  • Tito opravci, nepřipraví zákazníka o prodlouženou záruku a asistenci Opel, kulance Opel a záruku na prorezivění Opel.
  • Tito opravci budou doporučenými partnery pojišťoven, pro které je zásadní, aby jejich smluvní servisy dodržovali při opravě havarovaného vozu Opel bezpečnostní, technologické a ekologické předpisy.